Zaměstnanci školy - Základní škola a Mateřská škola Loukovec

Přejít na obsah

Zaměstnanci školy

Základní škola

Ředitelka školy:   Mgr. Lenka Kolocová

Základní škola:
Třídní učitelka:     Mgr. Michaela Čečelská
Vychovatelka ŠD:         Eva Vinterová

Mateřská škola:
Učitelka MŠ:  Hana Vajsová
                      Zuzana Hanzlová

Školní jídelna:
Vedoucí kuchyně a kuchařka:     Zdena Píčová

Kuchařka:                                    Naděžda Piliarová

Školnice:                                      Eva Kopalová
Údržba:                                        Milan Hanzl


Návrat na obsah